top of page
Two people discussing

Praat erover…
ook met uw werkgever

Misschien vindt u het een te grote stap om naar uw werkgever te stappen voor de mogelijkheden voor hulp bij budgetcoaching.

 

Toch is het zeker de moeite waard. Voor de werkgever is uw hulpvraag een kans om te investeren in het personeel. U zal echt niet de enige of de eerste zijn die dezelfde uitdagingen thuis heeft. (En werkgevers zijn ook maar mensen met vaak dezelfde uitdagingen.) 

 

Werkgevers krijgen steeds vaker te maken met werknemers met schulden. Soms is de werkgever al op de hoogte van uw financiële problemen doordat er loonbeslag is gelegd op uw inkomsten.

 

Uw werkgever heeft er baat bij dat u geconcentreerd uw werk kan doen zonder afgeleid te worden door stress om financiële problemen thuis. 

 

Een goede werkgever investeert in de ontwikkeling en behoud van personeel. Goed en ingewerkt personeel behouden is namelijk rendabeler dan opnieuw personeel te werven en in te werken.

 

Daarom is er ook loopbaanbegeleiding en zijn er diverse ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. Het opleidings- of studiebudget kan gebruikt voor een budgetcoach bijvoorbeeld.

 

Het is immers een investering in uw vaardig- en zelfredzaamheid. De coach traint u om ergens beter in te worden.

 

Een bedrijfsarts kan de werkgever in geval van burnout-klachten of dreigend langdurig ziekteverzuim de werkgever attenderen op de de Wet Verbetering Poortwachter. Om de kosten van een coachingstraject te vergoeden.

Iedereen snapt dat het niet makkelijk is om over problemen te praten. Het wel doen is de eerste stap en laat zien dat u om hulp durft te vragen en de problemen op te  lossen. 

Vergoedingen

1 / Uw werkgever

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla iaculis fermentum ex, non consectetur tellus laoreet in. Curabitur eget velit non nisi mollis tristique. Duis egestas nunc eu lacus faucibus, sed congue orci lobortis. Vivamus ullamcorper arcu ac lacinia ornare. Nunc varius ligula id condimentum vulputate. Sed cursus at turpis.

Er zijn 1 paragrafen, 50 woorden, 341 bytes Lorem Ipsum gegenereerd.

2 / Uw vakbond

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla iaculis fermentum ex, non consectetur tellus laoreet in. Curabitur eget velit non nisi mollis tristique. Duis egestas nunc eu lacus faucibus, sed congue orci lobortis. Vivamus ullamcorper arcu ac lacinia ornare. Nunc varius ligula id condimentum vulputate. Sed cursus at turpis.

Er zijn 1 paragrafen, 50 woorden, 341 bytes Lorem Ipsum gegenereerd.

3 / Uw zorgverzekeraar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla iaculis fermentum ex, non consectetur tellus laoreet in. Curabitur eget velit non nisi mollis tristique. Duis egestas nunc eu lacus faucibus, sed congue orci lobortis. Vivamus ullamcorper arcu ac lacinia ornare. Nunc varius ligula id condimentum vulputate. Sed cursus at turpis.

Er zijn 1 paragrafen, 50 woorden, 341 bytes Lorem Ipsum gegenereerd.

4 / Via het UWV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla iaculis fermentum ex, non consectetur tellus laoreet in. Curabitur eget velit non nisi mollis tristique. Duis egestas nunc eu lacus faucibus, sed congue orci lobortis. Vivamus ullamcorper arcu ac lacinia ornare. Nunc varius ligula id condimentum vulputate. Sed cursus at turpis.

Er zijn 1 paragrafen, 50 woorden, 341 bytes Lorem Ipsum gegenereerd.

5 / Via de woningstichting of andere schuldeiser

Misschien lijkt het raar om aan te kloppen bij een woonstichting of andere instantie waar u geld aan verschuldigd bent. Toch zijn deze instanties soms bereid een coachingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Op het moment dat uw budget op orde is en de achterstanden zijn weggewerkt heeft de desbetreffende instantie hier namelijk ook baat bij. Het behoud u liever als op tijd betalende klant dan dat het u kwijt is met een niet incasseerbare schuld.

6 / Bent u mantelzorgen?

Ontvang je een PGB. Bezoek dan de website van het PGB voor de mogelijkheden voor vergoedingen.

bottom of page